Skip to content
Menu
ante

Äventyr och kompisar!

Välkommen till Gävle södra scoutkår. Äventyr på riktigt!


Nyheter

SCOUTKÅREN

Kåren där alla olikheter får plats

Tidningen Scout gjorde ett repotage om Gävle södra
Scoutkår i april 2022.
https://www.scouterna.se/aktuellt/tidningen-scout/karen-
dar-alla-olikheter-far-plats/